luni, 15 decembrie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 4510 ha
Intravilan: 368 ha
Extravilan: 4142 ha
Populatie: 3674
Gospodarii: 1328
Nr. locuinte: 1317
Nr. gradinite: 7
Nr. scoli: 5
Numele localitatilor aflate in administratie: Poeni, Cătunu, Brăteşti, Preajba, Vătaşi, Banov, Tăvîrlău
Asezarea geografica: Comuna Poeni este unitate administrativa componenta a judeţului Teleorman fiind amplasată în Câmpia Găvanu-Burdea în partea de Nord-Est a judeţului Teleorman, la intersecţia drumurilor judeţene numerele 503 si 701
Activitati specifice zonei: Agricultură
Cultura plantelor
Creşterea animalelor
Activitati economice principale: Agricultură
Cultura plantelor
Creşterea animalelor
Extracţia ţiţeiului
Comerţ
Prestări servicii
Obiective turistice: Bazin hidrografic pentru pescuit
Evenimente locale: 15 august - Ziua comunei
Facilitati oferite investitorilor: Concesionare gratuită a terenurilor pentru obiective de utilitate publică
Acces la DJ 503 şi DJ 701
20 km până la calea ferată (oraş Videle)
Apă curentă şi canalizare
Telefonie digitală
Acoperire Connex şi Orange
Bancomate
CEC
Există luciu de apă pe o suprafaţă de 14 ha, ceea ce permite amenajarea zonei pentru piscicultură
Pe râul Dambovnic se pot înfiinţa balastiere
Proiecte de investitii: Alimentarea cu apă
Canalizarea şi epurarea apelor uzate
Gestionarea deşeurilor menajere
Alimentarea cu gaze naturale
Modernizare drumuri comunale
Fabrica deprocesare a produselor lactate
Modernizare stadion
Construire cămin pentru bătrâni
Construire Cămin Cultural
Construire bibliotecă